Wykrywanie podsłuchu w pomieszczeniach.

Wykrywanie podsłuchuwykrywanie podsłuchu w pomieszczeniach

Wykrywanie podsłuchu w pomieszczeniach wykonujemy zgodnie z procedurami opracowanymi w REI USA. Zapewniają one osiąganie bardzo wysokiej skuteczności w trakcie wykrywania. Także używany sprzęt gwarantuje stu procentową skuteczność. Czynności związane z wykrywaniem wykonywane są przez wieloletniego biegłego sądowego w zakresie kryminalistyki o specjalności wykrywanie podsłuchu. Na życzenia zleceniodawcy po wykonaniu pomiarów może być wystawiona tak zwana prywatna opinia biegłego sądowego. Opinia ta może być przedstawiona na wokandzie sądowi zgodnie z  nowelizacją art. 393 § 3 k.p.k. pozwala na dopuszczenie dowodu z prywatnej opinii biegłego.

Sprzęt do wykrywania podsłuchu.

sprzet wykrywanie podsłuchu w pomieszczeniach

Podstawowym urządzeniem używanym w Euro-Soft jest zaawansowany analizator widma elektromagnetycznego znany pod nazwa Oscor Green. Umożliwia on wykonywanie zaawansowanych procedury pomiarowych.  Podstawowym algorytmem jest analiza tła elektromagnetycznego. Wykrywanie podsłuchu zgodnie z tą procedura polega na wykonaniu odczytu w każdym sprawdzanym pomieszczeniu. Skanowaniu podlega także neutralna przestrzeń będąca punktem odniesienia dla późniejszej analizy.  Następnie wszystkie wyniki zebrane w trakcie wykrywania podsłuchu wyświetlane są jednocześnie na ekranie Oskora. Dokładna analiza tego materiału pozwala na potwierdzenie lub zaprzeczenia istnienia w badanych przestrzeniach nieautoryzowanego źródła promieniowania elektromagnetycznego czyli podsłuchu.

Wykrywacz podsłuchu Oscor 5000.

Wykrywanie podsłuchu realizujemy wykorzystując także starsza wersie Oskora. Wykrywacz OSCOR 5000 E pracuje w trybie automatycznego skanowania przestrzeni z określonymi zadanymi parametrami, takimi jak krok skanowania i poziom zagrożenia w skali od 1 do 5. Wykrywacz ten pracuje w modzie korelacji akustycznej. Oznacza to że w przypadku przechwyceni sygnału na niebezpiecznym poziomie zagrożenia uruchamiany jest generator akustyczny. Wytworzony w tym momencie sygnał dźwiękowy pozwala stwierdzić czy zbocze nośnej wykrytego podsłuchu jest modulowane czy nie. Procedura ta eliminuje nadajniki podsłuchowe pracujące w innej przestrzeni akustycznej czyli np. w sąsiednim pomieszczeniu.

Wykrywanie podsłuchu – Spectran 5.

wykrywanie podsłuchu spectran 5

Spektran 5 z kierunkową aktywną anteną typy HyperLOG 30100 jest wykorzystywany w końcowej fazie procesu wykrywania. Wykrywacz ten pozwala na szybkie i precyzyjne dotarcie do źródła promieniowania elektromagnetycznego. Umożliwia to wskaźnik laserowy zamontowany na antenie HyperLOG 30100. Spectran 5 charakteryzuje się bardzo dużą szybkością skanowania, znacznie przewyższająca w tym obszarze analizator widma Oscor Green.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Euro-Soft